Serà motiu d’expulsió de la caminada: 


  TOT ALLÓ QUE NO ESTIGUI PREVIST QUEDA SOTA LA DECISIÓ DE L’ORGANITZACIÓ


  Col·laboreu a mantenir net l’entorn i feu servir les papereres en els avituallaments.


CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l'Entitat Centre Excursionista de Blanes per a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo, d'acord amb el que disposen la llei 15/1999, de 13 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l'àmbit professional de l'Entitat així com per a les que pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que estigui obligat, bé per mandat legal o per dur a terme les activitats que té encomanades, amb les que establirà prèviament un contracte regulador de cessió de dades de caràcter personal. 

L'INSCRIPCIÓ A LA PASSAFRED DE BLANES IMPLICARÀ L’ACCEPTACIÓ D’AQUEST REGLAMENT.