Ruta de les Ermites

Per inscriure-vos-hi heu d'omplir el següent qüestionari i fer la transferència corresponent com a molt tard dos dies després de fer la inscripció al compte de "Banc Sabadell" del Centre Excursionista de Blanes núm. ES71-0081-0443-2100-0107-0910 INDICANT EL VOSTRE NOM.

Tot ingrés fet al compte sense previament haver omplert i enviat el questionari serà considerat nul.

L'últim dia per a les inscripcions serà el 22 d'abril . El dia 28 heu de presentar el justificant del ingrés per recollir el dorsal.

La inscripció significa l'acceptació del REGLAMENT

Powered by BreezingForms